سایت همسریابی بهترین همسر بزرگترین سایت همسریابی آنلاین و ازدواج دائم 
سايت همسريابي سايت همسريابي
سوالات مهم روز اول خواستگاری

سوالات خواستگاري

در اينگونه جلسات بدون تعارف و يا رودربايستي و با آرامش کامل و با وقت کافي به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و از عجله کردن به شدت بپرهيزيد.بعد از پايان جلسه،در منزل خود به نتيجه گيري و پردازش آنچه ميان شما و طرف مقابل مطرح شده پرداخته و نتيجه گيري کنيد.

آغاز اين مطلب را هم با حديثي را از امام علي(عليه السلام) آغاز مي کنم که بسيار آموزنده و راهگشاست، امام علي (عليه السلام) مي فرمايند: اَلمَرءُ مَخبُوٌ تَحتَ لِسانِه شخصيت هر انساني در زير زبانش نهفته است موضوع اين دفعه بررسي سوالاتي است که معمولاً در جلسات خواستگاري بين دختر و پسر رد و بدل ميشود و مي توان گفت که اولين نوع شناخت و اولين مرحله برخورد ميان آن دو را تشکيل مي دهد و اين بسيار مهم است که دو نفر که قرار است احتمالاً با يکديگر زندگي کنند، از خصوصيات و ابعاد مختلف فردي، اجتماعي، شرايط فرهنگي، اقتصادي و... يکديگر مطلع شوند، به همين دليل يک سري سؤالاتي آماده شده که در اين زمينه بسيار مفيد مي باشد. لازم است قبل از هر چيز به چند نکته اشاره کنم: 1 - در انتخاب پرسشها سعي بر اين بوده که سؤالات هماهنگ با معيارها و حدود شرعي اسلام عزيز انتخاب و گلچين ند شوند. 2- سؤالات عموماًبه صورت نظري، عمومي و مستقيم طرح شده و شما مي توانيد با توجه به شرايط و موقعيت فرهنگي و محيطي فرد مورد نظر، آنها را به صورت کاربردي، ملموس و غير مستقيم مطرح نماييد. 3- سؤالات طرح شده بسيار کلي و جامع است و قابليت گسترش و تبديل آن به سؤالات جزئي تر، تشريحي و تستي براي شما وجود دارد. 4 - بايد توجه داشته باشيد که مهمترين شرط براي مفيد بودن اين پرسش و پاسخها، داشتن صداقت کامل براي هر دو طرف است. 5- سؤالات طوري مطرح شده که هم آقايان و هم خانمها بتوانند از آنها استفاده کنند ولي برخي از سؤالات نيز اختصاصي آقايان يا خانمها مي باشد. 6 - از آنجا که هر کس مطابق با ذهنيت و تصورات به سؤالات جواب مي دهد و چه بسا ممکن است برداشت ديگران از يک مفهوم، با برداشت شما مغايرت داشته باشد و عدم توجه به اين نکته، در آينده مشکلاتي را براي شما ايجاد نمايد، بهتر است در چنين مواردي قبل از طرح سوال مورد نظر، ابتدا از طرف مقابلتان، در مورد اينگونه مفاهيم توضيح خواسته و سپس سؤال اصلي را مطرح کنيد. به عنوان مثال قبل از اينکه سؤال کنيد: " نظر شما در مورد قناعت در زندگي چيست؟" بپرسيد: " به نظر شما قناعت يعني چه؟" سؤالاتي که لازم است قبل از طرح سؤال اصلي در مورد واژه کليدي آن توضيح يا معني دقيقي بخواهيد با رنگ آبي مشخص و واژه کليدي با رنگ قرمز مشخص گرديده. 7- توصيه مي کنم پرسش و پاسخ، حتي المقدور به صورت حضوري انجام پذيرد، زيرا اولاً ميزان شناخت شما را وسيعتر نموده و ثانياً احتمال دخالت احساسات را به حداقل مي رساند. همچنين براي اينکه شناخت شما از طرف مقابلتان دقيق و شفاف باشد، سعي نماييد پرسشها و پاسخها را کاملاً به صورت رسمي و خالي از هرگونه عبارات عاطفي مطرح نماييد. 8 - دقت داشته باشيد که اصل جوابها و کيفيت آنها، نشان دهنده نوع شخصيت و ديدگاههاي طرف مقابل شما و نيز نشان دهنده ميزان رشد فکري و عقلي اوست. 9 - بعد از مطالعه سؤالات متوجه خواهيد شد که پرسيدن برخي از اين سؤالات در جلسه اول خواستگاري ضرورتي ندارد و در صورت نتيجه گيري اوليه، در جلسات بعدي مطرح شوند بهتر است، که تقسيم بندي آن بر عهده خود شما مي باشد. 10 - ممکن است شما احتياج به پرسيدن برخي از اين سؤالات نداشته باشيد، به اين دليل که يا قبلاً از آنها اطلاع داشته ايد و يا اينکه سؤال مورد نظر در مورد طرف مقابل شما صدق نمي کند. 11 - سؤالاتي را که فکر مي کنيد مطرح کردن آنها ضروري ميباشد و در اين مجموعه سوالات گنجانده نشده را نيز به سؤالات خود بيفزاييد. نکته بسيار مهم: پرسشنامه، تنها يکي از راههاي شناخت همسر ، آن هم به صورت تقريبي و نسبي بوده و نمي تواند انسان را از تفکر، مشورت و تحقيق بي نياز کند.

**************************

بخش اول: سؤالات مربوط به آينده زندگي 1- به نظر شما مهمترين عامل موفقيت در زندگي چيست؟ 2- ملاک خوشبختي و موفقيت را در چه مي بينيد؟ 3-افکار مذهبي همسرتان و خانواده او، چقدر براي شما اهميت دارد؟ 4- چه صفاتي را براي همسر آينده خود لازم مي بينيد؟ 5- نظر شما در مورد مراسم عقد و نظر شما در مورد مهريه چيست؟6- عروسي چيست 7- زندگي در شهري ديگر را چگونه مي بينيد؟ 8- آيا آمادگي داريد کمبودهاي اقتصادي همسرتان و خانواده او را ناديده بگيريد؟ تا چه حد؟

بخش دوم: سؤالات مربوط به خانواده همسر 1- از نظر اجتماعي، خانواده شما چه ايده هايي دارند؟(مثلاً در مورد جامعه، مردم، مشکلات و...) 2- سطح فرهنگي و طرز تفکر خانواده خود را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ 3- خانواده شما چقدر مذهبي هستند؟ 4- خانواده شما سنتي هستند يا متجدد و يا معمولي؟ 5- خانواده شما شاد و پر جنب و جوش هستند يا ساکت و آرام؟ 6- خانواده شما مرد سالار است يا زن سالار يا شايسته سالار؟ بخش سوم: سؤالات مربوط به مسائل اقتصادي 1- انتظارات اقتصادي شما از همسرتان تا چه اندازه است؟ 2- نظر شما در مورد کار کردن همسرتان در خارج از منزل چيست؟ 3- چه کاري را براي اشتغال انتخاب خواهيد کرد؟ 4- تصور شما از صرفه جويي چيست؟ 5- چقدر معتقد به صرفه جويي و قناعت در منزل هستيد؟ 6- شما مايليد همسر شما در خريد لوازم زندگي، چه مسائلي را رعايت نمايد؟

بخش چهارم: سوالات مربوط به مسائل فرهنگي 1- تحصيلات شما چقدر است؟ 2- آيا قصد ادامه تحصيل داريد يا خير؟ در چه رشته اي و از چه طريقي و در کجا؟ 3- در طول سال چند کتاب غير درسي مطالعه ميکنيد؟ 4- مطالعات شما اغلب در چه زمينه هايي بوده است؟ 5- بهترين کتابهايي که تاکنون خوانده ايد را اگر ممکن است نام ببريد؟ 6- معمولاً چه نشرياتي را مطالعه مي کنيد؟ 7- اگر ممکن است چند نفر از شخصيتهاي مورد نظر و احترامتان[ شخصيتهاي فرهنگي، مذهبي، هنري، سياسي و...] را نام ببريد و دليل محترم بودن آنها نزد شما چيست؟

بخش پنجم: سؤالات مربوط به مسائل روحي و عاطفي 1- از چه نوع افرادي احساس انزجار و ناراحتي مي کنيد؟ چرا؟ 2- اجتماعي بودن در نظر شما يعني چه؟ 3- خودتان را تا چه اندازه اي اجتماعي مي دانيد؟ 4- در اصلاح ديگران چگونه عمل مي کنيد و نوع واکنشهاي شما در مقابل مشکلات چگونه است؟ 5- چقدر خود را خونسرد مي دانيد؟ 6- منطقي بودن را چه مي دانيد؟ 7- چقدر در زندگي خود را منطقي ميدانيد؟ 8- واقع گرا هستيد يا احساساتي؟ 9- بيشتر تأثير گذاريد يا تأثير پذير؟ به چه ميزان؟ 10- چه چيزهايي موجب ناراحتي و عصبانيت شما مي شود؟ 11- در مواقع عصبانيت چه مي کنيد؟ 12- دروغ گفتن را در چه مواردي جايز مي دانيد؟ 13- در چه مسائلي سختگير هستيد؟ 14- آيا انتقاد پذير هستيد؟در مقابل انتقاد چه عکس العملي از خود نشان مي دهيد؟ 15- چگونه از ديگران انتقاد مي کنيد؟ 16- در اکثر اوقات شاد هستيد يا افسرده؟ 17- در زندگي چگونه تصميم مي گيريد؟ تا چه اندازه قدرت تصميم گيري داريد؟ 18- در مسائل اساسي زندگي شخصيتان، خودتان تصميم مي گيريد يا خانواده تان؟

بخش ششم:سؤالات مربوط به مسائل مذهبي 1- اعتقادتان به خدا چگونه است؟ آيا اين اعتقاد توانسته شما را از گناه باز دارد؟ 2- آشنايي شما با مسائل و دستورات مذهبي چقدر است؟ 3- آيا مايل هستيد همسر شما تمايلات مذهبي داشته باشد يا خير؟ 4- رعايت حجاب را تا چه اندازه ضروري مي دانيد؟ تا چه حد آن را رعايت مي کنيد؟دليل آن چيست؟ 5- چقدر با قرآن آشنا هستيد؟

بخش هفتم: سؤالات مربوط به روابط خانوادگي 1- ميزان دلبستگي شما به پدر و مادرتان تا چه حد است؟ 2- پدر و مادر شما چگونه با شما برخورد مي کنند؟ 3- چقدر در فاميل و خانواده محبوبيت داريد؟ دليل آن چيست؟ 4- عکس العمل والدين شما در مقابل شکستهاي شما در زندگي چگونه است؟

بخش هشتم: اساسي ترين سؤالات خواستگاري 1- چه توقعاتي از زندگي آينده خود داريد؟ 2- چه توقعاتي از همسر آينده خود داريد؟ 3- آرزوهاي بزرگ شما چيست؟ 4- مشکلات را چگونه و تا چه حد تحمل مي کنيد؟

برخي سؤالات نيز هست که بهتر است به صورت غير مستقيم پرسيده شوند، مثلاً در مورد اطلاع از وجود بيماري خاص در طرف مقابل بگوييد: " من از نظر سلامتي روحي و جسمي مشکلي ندارم، شما چطور؟ " نکته مهم ديگر آنکه اگر نسبت به نوع خاصي از گرايشات سياسي يا فکري و عقيدتي و يا حتي شخص خاصي حساسيت مثبت يا منفي داريد، حتماً آن را به صورت کامل بيان نموده و نظر طرف مقابل را در مورد آن بدون تعارف و ملاحضه بخواهيد. در اينگونه جلسات بدون تعارف و يا رو دربايستي و با آرامش کامل و با وقت کافي به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و از عجله کردن به شدت بپرهيزيد.بعد از پايان جلسه، در منزل خود به نتيجه گيري و پردازش آنچه ميان شما و طرف مقابل مطرح شده پرداخته و نتيجه گيري کنيد